Filter

8 Noteringar

Bolagsnamn Noteringsdatum Noteringskurs
OptiMobile AB 2018-02-28 6
Smoltek Nanotech 2018-02-26 17,9
Veteranpoolen 2018-01-30 0
Västsvensk Logistik 2018-01-29 100
Infracom Group AB 2018-01-15 6,4
CGit 2018-01-09 25
ObsteCare AB 2018-01-04 3,8
Orgo Tech AB 2018-01-03 3