Hur man handlar

Aktier noterade på AktieTorget handlas på samma sätt som aktier på övriga börser. Den som vill handla måste ha ett värdepapperskonto eller en värdepappersdepå hos en bank eller fondkommissionär. Handeln sker sedan via de kanaler som banken eller fondkommissionären erbjuder, t ex genom besök på bankkontor, via Internetbank eller telefonsamtal med mäklare. Kursinformation, dvs information om order och avslut, avseende aktierna på AktieTorget sprids via tidningar, SVT Text-tv, på Internet, genom banker och fondmäklare samt genom informationstjänstleverantörer som Cision, SIX, Thomson Reuters, Bloomberg och Millistream Market Data. Informationen finns även tillgänglig i på AktieTorgets hemsida.

AktieTorgets medlemslista

ABC ABG Sundal Collier AB MST Morgan Stanley & Co. International plc
AIV Aktieinvest FK AB NTF Net Fonds ASA
AVA Avanza Bank AB NDS/NRD Nordea Bank AB (publ)
VON Bank Vontobel Europe AG NON Nordnet Bank AB
BNP BNP Paribas Arbitrage SNC  PAS  Pareto Securities AS
CAR/CAD Carnegie Investment Bank AB SFK * Sedermera Fondkommission *
CIT Citigroup Global Markets Deutschland AG SBN SkandiaBanken AB
CBK Commerzbank AG ENS Skandinaviska Enskilda Banken AB
DDB Danske Bank A/S SGP Société Générale
EPB Erik Penser Bank AB SIF Strukturinvest Fondkommission (FK) AB
SVG Exceed Capital Sverige AB SHB Svenska Handelsbanken AB
LFB Länsförsäkringar Bank AB SWB Swedbank AB
MGF Mangold Fondkommission AB    
       
       
       
       

*Sedermera Fondkommission ingår i, och är en bifirma till, ATS Finans AB, som även driver AktieTorget. Sedermera får ingen annan information om bolagen på AktieTorget än övriga handelsdeltagare. ATS Finans AB har även i övrigt vidtagit åtgärder för att förhindra att någon kan drabbas negativt av de intressekonflikter som kan uppstå genom att Sedermera handlar på AktieTorget.