Pressmeddelande Publicerat: 2009-05-05 12:35:00

Procast Media AB: Axier rekommenderar teckna i Procast Medias emission

Fundamental analys av Procast Media: Analysföretaget Axier har i dag publicerat en fundamental analys av Procast Media. Axier konstaterar att bolaget har en relativt låg risk med en hög potential. I samband med analysen ges också en rekommendation för Procast Medias pågående nyemission. Rekommendationen från Axier är teckna.

Axier skriver i sin sammanfattning av analysen: "Medan resten av annonsmarknaden har lugnat ned sig arbetar Procast Media på med samma höga hastighet. Bolaget tillhandahåller så kallade turn-key-lösningar för digital signage till tand- och hälsovården. Bolaget har ett fast grepp om denna marknad, och finns i dag representerat hos mer än en tredjedel av alla privata tandvårdsklinker. På senare tid har avtal också tecknats med Folktandvården, både på landstingsnivå och med enskilda kliniker. Bolaget genomför just nu en nyemission för att finansiera expansionen till den norska marknaden och lanseringen av den nya väntrumskanalen - MedTV. I och med att upplägget är det samma som i den redan existerande verksamheten ser Axier att det finns goda möjligheter för bolaget att utnyttja uppbyggda rutiner och strukturer. På sikt tror vi att detta kommer ge bolagets intjäningsförmåga en hävstångsliknande uppgång. Inom alla branscher finns det företag som utmärker sig för att de gör allt rätt, och Axier anser att Procast Media är ett sådant bolag. Medan resten av annonsmarknaden drabbats av konjunkturnedgången har det unika konceptet som bolaget tillhandahåller visat sig vara oöverträffat. Analysföretaget GfK uppmätte så sent som i januari i år ett uppmärksamhetsvärde på 97 procent, bland det högsta noterade någonsin, bland mottagarna. Vår rekommendation är att teckna aktien, vi tror att den kan komma att bjuda sina aktieägare på en bra utveckling på både kort och lång sikt. Analysen kan läsas i sin helhet på www.axier.se/?action=procast Analysen jämte emissionsmemorandum, teaser och anmälningssedel finns även att tillgå på www.procast.se eller på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se . För mer information gå in på www.procast.se eller vänligen kontakta: Anders Erneholm, VD, Procast Media AB, 08-586 158 01 Procast Media AB (publ) omsatte 42 miljoner SEK 2008. Bolaget driver den digitala kanalen DENTVISION som idag är ett rikstäckande Out of Home medium som visas på över 1100 skärmar ute på Sveriges tandvårdskliniker. I januari lanserade företaget MedTV för väntrummen inom hälso- och sjukvården. PRESSMEDDELANDE 5 maj 2009

Dokument