Pressmeddelande Publicerat: 2009-05-05 14:07:00

A+ Science Holding AB: Vita Nova Ventures årsredovisning 2008 publicerad

Vita Nova Ventures AB:s årsredovisning 2008 är publicerad på bolagets hemsida www.vnv.se och kan laddas ner därifrån. Årsredovisningen kan också beställas via bolaget. Göteborg, maj 2009 Vita Nova Ventures AB (publ)