Pressmeddelande Publicerat: 2009-05-05 14:47:00

Fundior AB: Fundior AB:s företagsrekonstruktion fortsätter

Enligt beslut av Stockholms tingsrätt Fundior AB:s fortsätter företagsrekonstruktion, dock längst till och med den 30 juli 2009, om inte något annat beslutas dessförinnan.

Ytterligare information: Fundior AB (publ) Reijo Kirstua, styrelse ordförande Tel. +358 400 401276 reijo.kirstua@fundior.se Fundior AB i korthet: Fundior AB tillhandahåller ett heltäckande utbud av fonder och kapitalskyddade produkter ? även i anslutning till försäkringar. Fundior har kontor i Stockholm och i Helsingfors. Fundior AB:s aktie är listad på marknadsplatsen AktieTorget i Stockholm. Ytterligare information: www.fundior.se

Dokument