Publicerat: 2018-07-19 09:17:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Precisionsmetall Group : Precisionsmetall vände till förlust i andra kvartalet

Metallhandelsbolaget Precisionsmetall redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en förlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen uppgick till 10,9 miljoner kronor (11,7), en minskning med 7 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet samt resultatet före och efter skatt blev -0,2 miljoner kronor (0,8). Resultat per aktie hamnade på 0,00 kronor (0,01).

Kassa och bank var på 5,1 miljoner kronor (1,3) vid slutet av perioden.

"Målsättningen framöver kommer fortsättningsvis ligga på att uppnå långsiktig lönsamhet och tillväxt. Vi ser god potential i våra dotterbolag och medarbetare och vi är övertygade om att vi fortsättningsvis kan ta större marknadsandelar", uppger vd Christian Kronegård i rapporten.

Han uppger vidare att bolaget har mottagit besked om att huvudförhandling avseende tvist om köpeskillingen av Precisionsstål i Stockholm AB planeras till 28-29 januari 2019.


Precisionsmetall, Mkr Q2-2018 Q2-2017 Förändring
Nettoomsättning 10,9 11,7 -6,8%
Rörelseresultat -0,2 0,8
Rörelsemarginal 6,8%
Resultat före skatt -0,2 0,8
Nettoresultat -0,2 0,8
Resultat per aktie, kronor 0,00 0,01

Precisionsmetall Group AB

Precisionsmetall Group AB affärsidé är att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, främst ädla.

,
162 50 Vällingby
08 - 38 58 88 http://www.goldx.se