Publicerat: 2018-07-19 09:33:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om iApotek: Iapotek ökar intäkterna och minskar förlusten i andra kvartalet

Detaljhandelsbolaget Iapotek ökar intäkterna och minskar förlusten i andra kvartalet 2018 jämfört med samma år i fjol. Koncernen är nybildad, vilket innebär att jämförelsesiffrorna avser moderbolaget.

Nettoomsättningen steg till 1,5 miljoner kronor (0,2), en ökning med 650 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet, resultatet före skatt och nettoresultatet uppgick till -0,6 miljoner kronor (-1,4). Resultat per aktie hamnade på -0,08 kronor (-0,25).

Bolaget tillträdde den 31 maj förvärvet av PharmArt och ingick den 17 maj ett avsiktsavtal om förvärv av Eprix.

"Förhandlingen är pågående och förväntas avslutas inom kort. Fortsatt ser vi positivt på framtiden då vi befinner oss i en bransch under stor tillväxt och stort intresse från såväl kunder och investerare", kommenterar vd Christian Kronegård i delårsrapporten angående Eprix.

Kassa och bank var på 2,1 miljoner kronor per den 30 juni.


Iapotek, Mkr Q2-2018 Q2-2017 Förändring
Nettoomsättning 1,5 0,2 650,0%
Rörelseresultat -0,6 -1,4
Resultat före skatt -0,6 -1,4
Nettoresultat -0,6 -1,4
Resultat per aktie, kronor -0,08 -0,25

Iapotek Int AB

Bolagets affärsidé är att bedriva distanshandel inom apoteks- och kosmetikprodukter.

Box 7352,
103 90 STOCKHOLM
08-121 48 539