Publicerat: 2018-09-20 10:06:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om EcoRub: Ecorub har påbörjat samarbetsprojekt för 3D-printing

Miljöteknikbolaget Ecorub har påbörjat samarbetsprojektet för 3D-printing. Det första arbetsmötet för projektet där Ecorub tillsammans med Sveaskog, BLB Industries, Nefab och Swerea Sicomp beviljats 4,1 miljoner kronor från strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation för att utveckla biobaserade granulat för 3D-printing har genomförts. Projektet löper över tre år och leds av Swerea Sicomp. Det framgår av ett pressmeddelande.

Projektet går ut på att i första hand skapa 3D printade specialemballage av ett material baserat på trämjöl från grot, det vill säga kvistar, toppar mm från skogsavverkningar och plaster. Det rör sig om en ny typ av 3D-printrar som kan skriva ut stora produkter snabbt. Emballagen ska säkra transporten av känsligt gods och kunna skapa komplicerade former i ett stycke snabbt.

EcoRubs del i projektet är att tillsammans med Swerea Sicomp utveckla materialblandningarna och EcoRub ta fram material som fungerar i BLB Industriers 3D-printar. De plastgranulat som idag används för 3D-printing är fossilbaserade. Tanken är att projektet ska utveckla biobaserade granulat för 3D-printing av specialemballage.

EcoRub AB

"EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast."

Hökmark 114,
932 93 LÖVÅNGER
070 663 41 74 https://www.ecorub.se/?lang=sv