Om Oss

AktieTorget grundades 1997 med en klar idé: att göra det enklare, tryggare och synligare att vara noterad. Sedan dag ett har vi arbetat med att skapa så bra förutsättningar som möjligt för tillväxtbolag att få tillgång till expansionskapital och börsens fördelar för att kunna fortsätta utveckla sin verksamhet. Samtidigt ville vi göra det enklare och tryggare för investerare att bli delägare i tillväxtbolag med en etablerad verksamhet som är inne i eller har ambitionen att gå in i sin mest spännande tillväxtfas.

Vi har ambitiösa mål: vi strävar efter att bli den marknadssplats i Norden som det är enklast, tryggast och mest synligt att vara noterad på. Det är ett högt mål, helt klart, men vi är på god väg.

Genom att finnas till hands för bolagen samt göra dem mer synliga för investerare, arbetar vi hårt varje dag för att förenkla deras vardag som noterat bolag. Vi tror nämligen mycket på att ju enklare och tryggare vi gör det för bolagen att vara noterad, desto enklare och tryggare känns det att bli delägare i dem.

Kontakta oss så berättar vi mer.

Varför Aktietorget?

AktieTorget är en marknadsplats för tillväxtbolag och investerare som är eller vi bli delägare i tillväxtbolag. Affärsidén är att skapa en sund handelsplats för såväl tillväxtbolagen som investerarna. Tack vare unika samarbeten med mediapartners kan AktieTorget erbjuda de noterade bolagen ökad synlighet mot investerare. Därutöver har Aktietorget jämfört med andra marknadsplatser en egen service- och övervakningsfunktion som underlättar för de noterade bolagen att verka i en noterad och reglerad miljö. På AktieTorget finns entreprenörsledda tillväxtsuccéer från Sverige, Finland och Danmark, däribland bolag som Synthetic MR, Storytel och Bahnhof. Verksamheten står under Finansinspektionens tillsyn.